X. Léto (2008)

Psychoanalytický proces

X. Léto — Psychoanalytický proces

Editorial >> Marie Hošková 2
Původní články
O psychické práci analytické dvojice: zpracování-propracování-přepracování Ralf Zwiebel 12
Historie, pamět a nevědomí Roger Kennedy 24
Původní články
Psychoanalytický proces jako koncept Marie Hošková 4
Negativní terapeutická reakce Michael Šebek 36
Negativní terapeutická reakce: slepá ulička nebo nová cesta? Michaela Gütigová 43
Společná psychoterapie rodiče a dítěte raného věku Věra Gabrielová 49
Vzájemná interakce, moc a společný odpor v psychoanalýze Jan Poněšický 55
Představujeme
Zbyněk Havlíček Roman Telerovský 62
Recenze
Zbyněk Havlíček: Dopisy Evě, Eva Prusíková: Dopisy Zbyňkovi Roman Telerovský 68
Harolda Behr, Liesel Hearstová: Skupinově analytická psychoterapie David Holub 73
Petra Pöthe: Emoční poruchy v dětství a dospívání Mária Vrbová 76
O autorech 78