XI. Zima (2009)

Současné přístupy v psychoanalytické skupinové psychoterapii

XI. Zima — BRIDGING IDENTITIES

Editorial >> Luděk Vrba 2
Překladové články
Nevědomá spojenectví René Kaës 6
Jaké změny přináší psychoterapie založená na mentalizaci do analytické skupinové psychoterapie Ulrich Schultz-Venrath 16
Sexuální diverzita ve skupinové psychoterapii Morris Nitsun 27
Genderová multiplicita ve skupinové analýze: překlenutí identit (proměnlivost a neměnnost ve skupinové analýze) Gila Oferová 37
Bionův model malé skupiny jako zprostředkovatele katastrofických změn Alessandro Bruni 52
Výcvik skupinové analýzy v měnícím se světě – možnosti a výzvy Thor Kristian Island 88
Původní články
Genderová multiplicita a sexuální diverzita ve skupinové analýze a psychoterapii Dana Kárová 50
Destruktivní fenomény ve skupinové analýze Ladislav Grygar 64
Interpretační hra „Bridging identities“: Jak rozumět názvu? Václav Buriánek 80
Představujeme
PhDr. Ladislav Grygar (20. 11. 1954 – 5. 9. 2007) David Holub 96
Recenze
O. Pěč, V. Probstová (eds.): Psychózy – psychoterapie, rehabilitace a komunitní péče David Holub 99
C. Neri, M. Pines, R. Friedman (eds.): Dreams in Group Psychotherapy. Theory and Technique Marie Hošková 103
O autorech 116