XVI. Léto (2014)

Obtížně přístupný pacient. Modifikace techniky a chápání psychické změny

XVI. Léto — Obtížně přístupný pacient. Modifikace techniky a chápání psychické změny

Editorial >> Václava Probstová 3
Překladové články
Pohledy na psychickou změnu Betty Josephová 46
O bezprostřednosti nevědomé pravdy: Pochopení pojmu „tady a teď“ podle Betty Josephové skrze porovnání s jinými názory v rámci kleiniánského myšlení i mimo ně Rachel B. Blassová 54
Původní články
Betty Josephová – analytička na cestě k psychické změně Václava Probstová 6
Stručný úvod do současného kleiniánského myšlení s důrazem na pojetí změny Petr Junek, Lubica Březinová 16
Celková situace: Minulost v přítomnosti Ursula Schusterová 26
Neexistuje nič také ako analyzand, pokiaľ ho nenájdeme, a pokiaľ on nenájde nás Susanna Ståhlbergová 33
Ohlédnutí
(Neúplné) Zážitky ze 48. kongresu IPA v Praze Michael Šebek 72
Recenze
Robert Oelsner (ed.): Transference and Countertransference Today Marie Hošková 76
David Bell & Aleksandra Novakovic (eds.): Living on the Border.
Psychotic Processes in the Individual, the Couple and the Group
Ondřej Pěč 80
Knižní novinky Stuart Hample: V kůži Woodyho Allena Nakladatelství Argo / Paseka 87
O autorech 91
Pokyny pro přispěvatele 93
Informační servis 96