XVII. Zima (2015)

Přenos, protipřenos a odehrávání

XVII. Zima — Přenos, protipřenos a odehrávání

Editorial >> Jiří Jakubů, Hana Drábková 3
Za Marií Hoškovou Luděk Vrba 7
Překladové články
Freudův „přenos“: tvrzení a realita, teorie a praxe Michael Diercks 15
Láska, která si netroufá vyslovit své jméno Ronald Britton 29
Odehrávání: dospívání jednoho pojmu Caroline Polmearová 37
Útoky na spojení nebo puzení ke komunikaci? Avner Bergstein 48
Původní články
Pojmy a jejich osudy Jiří Jakubů 9
Přenos, protipřenos, odehrání – příklady z klinické praxe Václav Mikota 62
Transgenerační transmise, vzájemné ovlivňování generací a přenos Slavoj Titl 73
Mlčení v psychoanalýze Marie Hošková 87
Ohlédnutí
1. Pražská konference věnovaná odkazu Otto Fenichela: Strach z cizího – Antisemitismus,xenofobie a zkušenost „uncanny“ Michael Šebek 93
Krátká zpráva ze setkání delegátů EFPP 24.–25.6.2015 v Berlíně Halina Čermáková 97
Dík Davidu Holubovi Michael Šebek 99
Představujeme
Rozhovor s Davidem Holubem a Václavem Mikotou 100
Recenze
PhDr. Slavoj Titl: Psychoanalytická párová terapie Lucie Lucká 106
Nancy McWilliamsová: Psychoanalytická diagnóza Lucie Lucká 108
O autorech 110
Informační servis 113