XVIII. Léto (2016)

Úzkost a strach ve skupině

XVIII. Léto — Úzkost a strach ve skupině

Editorial >> Luděk Vrba, Hana Drábková 3
Články
Vzrušení a napětí – výzva skupin. Dynamika setkání (a vyhýbání se setkáním) Robi Friedman 8
Proč by se měli skupiny bát její členové? Marie Hošková 17
Obávají se skupinoví analytici skupin? Tija Despotovićová 27
Já se bojím té zlé velké skupiny Helena Klímová 36
Skupinová dynamika – přehled Wilfred Bion 42
Krátký nárys mé teorie základního předpokladu nesoudržnosti Earl Hopper 49
Úzkost ve skupinové terapii s hraničními pacienty Gila Oferová 60
Alkoholová závislost ve skupinovém prostoru Petr Zahradník 71
Neutralita, abstinence a terapeutická aliance Marie Hošková 114
Ohlédnutí
Ohlédnutí za 2. mezinárodní školou skupinové analýzy Dana Holubová 78
Představujeme
Rozhovor s Gilou Oferovou 80
Recenze
Recenze knihy s polemikou Václav Buriánek 84
Za hranice kliniky: myslet psychoanalýzu jinak (poznámky a nápady recenzenta nad vybranými texty) Jiří Jakubů 95
Vzpomínáme
Znovu za PhDr. Marií Hoškovou 103
O autorech 122
Informační servis 125