XVIII. Zima (2016)

Totalitní mysl

XVIII. Zima — Totalitní mysl

Editorial >> Michal Šebek 3
Překladové články
Krize autority v moderních společnostech z hlediska psychoanalýzy Liana Giorgiová 26
Totalitní mysl Luiz Meyer 46
Original English Texts
The Crisis of Authority in Modern Societies A Psychoanalytic Perspective Liana Giorgiová 14
The Totalitarian Mind Luiz Meyer 37
Původní články
Víme, co je totalita? Ingrid Strobachová 6
Totalitní světy Michael Šebek 55
Je teorie totalitního objektu stále užitečná? Petr Klimpl 72
Vliv proměny objektního vztahu na vznik fantazií o Andělech Tanatu a Erotu Václav Buriánek 88
Vzpomínky na psychoanalýzu v době totality Halina Čermáková, Silvia Nürnberger 99
Na okraj estetiky polis: architektura a sexualita, psychoanalýza a prožitek krásy Jiří Jakubů 107
O autorech 115
Informační servis 117