XXV. Léto 1 (2023)

Psychoterapeuti a psychoanalytici na jedné lodi. 30 let Brněnského institutu psychoterapie

XXV. Léto 1 — Psychoterapeuti a psychoanalytici na jedné lodi. 30 let Brněnského institutu psychoterapie

Editorial Petr Klimpl 3
Články
Třicáté výročí Brněnského institutu psychoterapie Tereza Ženčáková 7
Řemeslo a umění psychoanalytické terapie Michael Šebek 17
Katatymně imaginativní psychoterapie a změna v psychoterapii
na křižovatce hlubinných terapií
Robert Kulísek 28
Kontrakt v psychodynamické psychoterapii z pohledu
Transference Focused Psychotherapy
Michael Václavík 46
Psychoanalytická supervize: cíle, formy, průběh Slavoj Titl 63
Ukázka intersubjektivního přístupu v klinické psychoanalýze Martin Mahler 76
Kombinace psychoanalytické psychoterapie s farmakoterapií Petr Zahradník 83
K historii České společnosti pro katatymně imaginativní
psychoterapii
Jan Dufek 94
Ohlédnutí
Zpráva z konference delegátů EFPP v Berlíně, 3.–5. března 2023 Renata Doležalová 99
Práce v časech války Taras Levin 102
Třetí víkend s TFP (Transference Focused Psychotherapy) Renata Herentinová, Michal Novák 105
Zamyšlení nad knihou
Zasnění nad bilanční knihou fotografií Petra Klimpla Václav Buriánek 108
Recenze
Nancy McWilliams: Psychoanalytic Supervision Petr Zahradník 115
Michael Shoshani, Batya Shoshani: Timeless Grandiosity and
Eroticised Contempt: Technical Challenges Posed by Cases of
Narcissism and Perversion
Klára Čudrnáková 119
Phil Mollon: Releasing the Self: The Healing Legacy of Heinz
Kohut
Petr Sakař 124
O autorech 126
Informační servis 128