6. jarní skupinové dny – konference skupinové psychoanalytické psychoterapie

Jak zažít skupinu

Termín: 18. – 20. 4. 2024
Téma: Skupina a trauma
Místo: Marianeum, Máchova 7, Praha 2

Může skupina léčit trauma? Jak pracovat s traumatem ve skupině?

Konference skupinové psychoanalytické psychoterapie je určena odborníkům z pomáhajících profesí, ale mohou z ní mít užitek i ostatní, kteří pracují s lidskou skupinou (např. učitelé, lektoři, atd.).

Účastníci budou mít možnost prostřednictvím vlastního zážitku a reflexe nahlédnout do skupinové dynamiky v malých zážitkových skupinách, v supervizních a velkých skupinách, vyslechnout přednášky H. Klímové, Š. Balšínkové a panelovou diskusi.

Konference bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů, lékařů a zdravotních sester.

Velká skupina reflektuje pocity, myšlenky a probíhající vědomé a nevědomé děje všech přítomných členů. Pomáhá k uvědomění a pojmenování
aktuálního dění v kontextu celého probíhajícího programu.
Malá skupina poskytuje prostor pro osobní setkávání jednotlivých účastníků, umožňuje propojování individuálních i společných témat
v kontextu vzájemného sdílení a poznávání.
Supervizní skupina především podporuje všechny, kteří pracují se skupinami v rámci své profese, umožňuje hlubší porozumění jednotlivým skupinovým dějům, interpretuje vědomé i nevědomé obsahy a zahrnuje také přítomné paralelními procesy.

Program

Čtvrtek 18. dubna 2024
15:30 – 17:00    registrace
17:00 – 17:30    úvodní slovo
17:30 – 19:00    přednáška: Helena Klímová: Malá skupina a velké dějiny
19:00 – 19:30    přestávka
19.30 – 21.00    velká skupina

Pátek 19. dubna 2024
  9:00 – 10:30    malá skupina
10:30 – 11:00    přestávka
11:00 – 12:30    diskusní panel: Skupina a trauma
                         moderuje: Dana Kárová
Martin Mahler, Dana Pokorná, Martin Saic, Kamila Ženatá
12:30 – 14:00    přestávka na oběd
14:00 – 15:00    supervizní skupina
15:00 – 15:30    přestávka
15:30 – 17:00    malá skupina
17:00 – 17:30    přestávka
17:30 – 19:00    velká skupina
19:30                společná večeře

Sobota 20. dubna 2024
  9:00 – 10:30    malá skupina
10:30 – 11:00    přestávka
11:00 – 12:30    přednáška: Štěpánka Balšínková: Skupinová dynamika traumatu a její podoby
12:30 – 14:00    přestávka na oběd
14:00 – 15:30    supervizní skupina
15:30 – 16:00    přestávka
16:00 – 17:30    velká skupina
17:30                závěrečné slovo
Změna programu vyhrazena.

Mgr. Helena Klímová
Skupinová analytička, psychoanalytická psychoterapeutka, publicistka, výcviková terapeutka v Rafael institutu, IGA Praha a v České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Publikuje a přednáší, hlavně na téma transgenerační trauma a přenos, a to na základě vlastní zkušenosti s holocaustem a totalitním komunismem. Je signatářkou Charty 77, zakládající členkou ČSPAP, IGA Praha a Rafael institutu, čestnou členkou GASI a čestnou předsedkyní Rafael Institutu. Je vdaná, má dvě děti, čtyři vnoučata a dvě pravnoučata.

 

 

Štěpánka Balšínková
Pracuje jako vedoucí terapeutka denního stacionáře Psychosomatické kliniky, kandidátka skupinové sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. V minulosti pracovala v DS Břehová a DS CKI PL Bohnice.

 

 

 

Nenechte si ujít tuto vysoce zajímavou událost, která vychází z formátu mezinárodních skupinově analytických a psychoanalyticky orientovaných konferencí a workshopů.

E-mail: zazitskupinu()cspap.cz
Aktuality na Facebooku

Poplatky

Do 18. března 2024 plná cena 3 800 Kč
studenti VŠ 3 200 Kč (denního studia do 26 let)
Od 19. března 2024 plná cena 4 300 Kč
studenti VŠ 3 600 Kč (denního studia do 26 let)

Konferenční poplatek zahrnuje účast na celém programu a lehké občerstvení během konference (kromě společné večeře).

Storno poplatky (v případě zrušení účasti):
do 21. 3. 2024    400 Kč
do  4. 4. 2024     1 000 Kč
od  5. 4. 2024     100 % úhrady

Můžete si přečíst článek Mgr. Heleny Klímové o velké skupině v Psychoanalýze dnes zde.
Článek Denisy Schückové “O čem skupiny mlčí – Jarní skupinové dny 2017” si můžete přečíst zde.
Rozhovor Mgr. Heleny Klímové v Diagnóze F o skupinové psychoterapii si můžete poslechnout zde.
Na rozhovor Mgr. Heleny Klímové se Zbigniewem Czendlikem na ČT si můžete podívat zde.