Nebát se začít pracovat s rodinami… právě teď

NEBÁT SE ZAČÍT S RODINNOU TERAPIÍ… PRÁVĚ TEĎ

Otevřený supervizní seminář rodinné terapie párové a rodinné sekce

Nabízíme společné zamýšlení nad rodinami, s nimiž se setkáváme při práci. Je možné přinášet i dílčí zkušenosti, drobné střípky práce. Cílem je vzájemná podpora a povzbuzení, získávání zkušeností, a tím i větší odvahy do systematičtější práce s rodinami.

KDO: Mgr. Renata Doležalová, PhDr. Eva Junková, koordinátorky semináře

KDY: každý 3. čtvrtek v měsíci 18-20 hod (v případě většího zájmu možno čas o hodinu prodloužit). Začínáme 19. 1. 2023

KDE: Mgr. Renata Doležalová, Jagellonská 1, Praha 3 (v blízkosti stanice metra Jiřího z Poděbrad)

CENA : 600,-Kč (za 2 hodiny, v případě prodloužení semináře na 3 hodiny, cena 800,-Kč) Platba v hotovosti na místě.

Přihlašovat se je možné průběžně na email: eva.junkova()atlas.cz; rendol()email.cz (uvést na sebe i telefonický kontakt, prosím zároveň na oba e-maily v kopii).