Otevřený klinický supervizní seminář

7. 10. 2024

ČSPAP
zve na

OTEVŘENÝ KLINICKÝ SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ

– projekt kontinuálně navazující na 20 let trvající supervizní semináře vedené
Doc. MUDr. Václavem Mikotou, CSc.

své řádné a hostující členy, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí a dlouholeté věrné účastníky.

Seminář s maximální kapacitou 10 účastníků se koná pravidelně každé první pondělí v měsíci od 9.00 do 12.00 hodin v Přemyslovské 37, Praha 3 pod vedením MUDr. Haliny Čermákové. Jeho skupinový charakter umožňuje všem účastníkům se aktivně podílet na rozvoji psychoanalytického myšlení během prezentace vlastní klinické práce.

Hosté z řad klinicky pracujících kolegů, kteří nejsou členy ČSPAP, jsou vítáni po předchozím přihlášení u MUDr. Haliny Čermákové (halina.cermakova()centrum.cz). Ostatní účastníky prosíme o přihlášení před seminářem přes on-line formulář níže.

Cena každého semináře je 900 Kč na osobu. Po přihlášení Vám zašleme fakturu.
Seminář je zařazen do systému celoživotního vzdělávání a ohodnocen kredity ČLK a AKP ČR.

Termíny konání:
8.1., 5.2., 4.3., 8.4., 6.5., 3.6., 7.10., 4.11., 2.12.2024