Psychoanalytická párová a rodinná terapie

 IPPART s.r.o. a sekce pro párovou a rodinnou terapii  ČSPAP

 zajišťují výcvikový kurz

Psychoanalytická párová a rodinná terapie

psychoanalýza aplikovaná na porozumění a pomoc párům a rodinám v krizi

Cíle výcvikového kurzu:

  1. seznámení a orientace v základech klasické a moderní psychoanalytické teorie.
  2. schopnost aplikace psychoanalytické teorie na porozumění problémům párů a rodin.
  3. ovládání základních technik terapeutického ovlivnění párových a rodinných krizí.

Požadujeme:
nějakou formu zážitkového tréninku (je možné absolvovat v průběhu kurzu),
alespoň minimální zkušenost práce s klienty,
možnost pracovat s páry a rodinami a uplatnit získaný trénink
a osobnostní předpoklady.

Orientační náplň 1. bloku:
1. Základy Freudovy psychoanalytické teorie,
2. Role nevědomí v mezilidských vztazích.
3. Psychoanalytické teorie vývoje člověka a jejich význam a užití (teorie attachementu, A. Freudové, R. Spitze, M. Mahlerové, aj.)
4. Egopsychologie,
5. Psychologie Self (H. Kohut a moderní příspěvky),
6. Teorie objektních vztahů a moderní psychoanalýza (Winnicot, Kleinová, Bion, Ogden),
7. Krátká – fokální psychoanalytická terapie,
8. Teorie kontejneru a kontejnování.

Orientační náplň 2. bloku:
1. Netradiční přístup psychologie ega – D. Wille,
2. J. Willi a teorie koluze,
3. Pojetí přenosu a protipřenosu v párové a rodinné terapii,
4. I. Berenstein a teorie propojení (link),
5. P. Benghozi a teorie francouzské školy,
6. Intersubjektivní přístup,
7. Náš vlastní přístup – teorie nevědomých vztahových přesvědčení,
8. Technika párové terapie.

Orientační náplň 3. bloku:
1. Význam nevědomé fantazie v páru a rodině,
2. Práce s přenosem a protipřenosem v párové a rodinné terapii,
3. Kontejnování v páru a rodině podle W. Biona,
4. Sexualita v páru a terapie sexuálních poruch,
5. Nemožnost počít dítě,
6. Nevěra,
7. Transgenerační transmise v rodinách.

Orientační náplň 4. bloku:
1. Procvičování a aplikace teoretických poznatků,
2. Technika formulování vztahových a intrapsychických hypotéz,
3. Trénink techniky práce s párem a rodinou.

Orientační náplň 5. bloku:
Supervize případů kandidátů a pomoc při psaní kolokviální kazuistiky.

V průběhu kurzu musí kandidáti přečíst povinnou literaturu a přeložit odborné texty. Výcvik je ukončen zpracováním kolokviální kazuistické práce.

Zahájení plánujeme na leden 2023. Jednodenní setkání (8 hodin) budou jednou měsíčně, každý 2. pátek v měsíci. Počet účastníků je omezen. Podrobnější informace sdělíme obratem, včetně způsobu přihlášení a úhrady.

Cena: 16 000,- Kč za jeden blok (při včasném zaplacení 15 000,- Kč) Další informace zájemcům rádi sdělíme. Dostupné jsou také na WEBu: IPPART.cz  

Hlaste se na mail: s.titl()seznam.cz; lucielucka()volny.cz

PhDr. Slavoj Titl, psychoanalytik, Gorazdova 1971/8, Praha 2, Tel.: 731411333, mail: s.titl()seznam.cz

Mgr. Lucie Lucká, psychoanalytická psychoterapeutka, Kafkova ul. 3/320, Praha 6, Tel. 728837868, mail: lucielucka()volny.cz