Seminář Co jsme nevěděli z historie československé psychoanalýzy II.

pořádá Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu - časopis ČSPAP

Termín: 18. 10. 2024

Redakční rada Revue – časopisu ČSPAP Vás zve na seminář

„Co jsme nevěděli z historie československé psychoanalýzy II.“

Rozprava nad texty

V semináři autoři článků představí jednotlivé historické postavy československé psychoanalýzy. Rozpravu zahájí autoři a publikum se k nim může postupně přidat – poukázat na nějakou část textu, vyslovit svoji poznámku, úvahu nebo otázku. Věříme, že se nám tak podaří tyto významné osobnosti naší historie oživit a zpřítomnit.

V semináři se seznámíme s

Bohodarem Dosužkovem (E. Fischerová, M. Borecký),
Zbyňkem Havlíčkem (R. Telerovský),
Zdeňkem Mrázkem a Hanou Junovou (J. Jakubů).

Seminář je určen nejen odborníkům z pomáhajících profesí, ale všem, které zajímají počátky psychoanalýzy u nás.

Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

Seminář je zařazen do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů a v případě dostatečného počtu účastníků také lékařů.

Program – pátek 18. 10. 2024

13.30 – 14.00    Registrace
14.00 – 14.10    Úvodní slovo
14.10 – 15.40    Eugenia Fischerová, Miroslav Borecký: Theodor (Bohodar) Dosuž̌kov
15.40 – 16.00    Přestávka
16.00 – 17.15    Roman Telerovský: Zbyněk Havlíček
17.15 – 17.35    Přestávka
17.35 – 18.50    Jiří Jakubů: Zdeněk Mrázek, Hana Junová
18.50 – 19.30    Diskusní panel a závěr

Podrobnosti o programu najdete v odkazu na leták Informace a program níže.

Poplatky

Plná cena do 15. září 2024 950 Kč
od 16. září 2024 1 200 Kč
Studenti VŠ (denního studia do 26 let) 750 Kč

Poplatek zahrnuje účast na celém programu a lehké občerstvení.

Storno poplatky (v případě zrušení účasti):
do 15. 9. 2024  200 Kč
do 5. 10. 2024  300 Kč
od 6. 10. 2024  100 % úhrady

Účastníci semináře si mohou Revue o historii 2022/1-2 zakoupit za sníženou cenu 450 Kč, a to buď v rámci online přihlášky anebo na místě. Doporučujeme Vám, abyste si diskutované články předem přečetli.
Obsah celého čísla najdete zde.

Organizační sekretářka: Veronika Svobodová – seminar.revue()cspap.cz

Těšíme se na setkání s Vámi
Redakční rada Revue