Seminář psychoanalytického myšlení

Termín: 14. 10. 2024
Kazuistika: bude oznámeno
Komentář: bude oznámeno
Téma: bude oznámeno
Sekce: individuální

Seminář se koná pravidelně druhé pondělí v měsíci  ve Vzdělávacím a kulturním středisku židovské obce, Maislova 15, 3. patro, Praha 1 od 19:15 do 21:00. Zvoňte dole prosím na zvonek Židovské muzeum – vzdělávací oddělení.

Smysl semináře spočívá v procvičení a prohloubení naší dovednosti psychoanalyticky myslet,  o niž se opíráme při práci s individuálními, skupinovými, dětskými klienty, páry a rodinami. Je určen všem členům ČSPAP – kandidátům i řádným členům, eventuálně hostům. Svůj zájem o aktivní účast v roli prezentujícího nebo komentujícího psychoanalytického psychoterapeuta sdělte vedoucímu sekce adult()cspap.cz.
Seminář začíná přesně.
Vstupné 200 Kč, platba převodem na účet 2700547188/2010.
Specifický symbol je 14102024, do poznámky uveďte své jméno.
Pro členy ČSPAP zdarma.

Seminář je zařazen do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů a lékařů a ohodnocen kredity Asociace klinických psychologů (AKP) i České lékařské komory (ČLK). Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a zaštítěna odborným garantem MUDr. Davidem Holubem, Ph.D., lékařem Psychosomatické kliniky Patočkova 712/3, Praha 6.

Aktuální seminář- pozvánka
Přehled seminářů

Důležité upozornění: Vzhledem k tomu, že o účast na semináři projevují zájem i kolegové – profesionálové, kteří nejsou členy ČSPAP, prosím všechny hosty, aby kontaktovali (nejlépe e-mailem) vedoucího sekce adult()cspap.cz, který jejich účast odsouhlasí. Věříme, že tímto způsobem můžeme ošetřit důvěryhodnost a profesionální etiku naší práce.

Za koordinační výbor se na setkání s Vámi těší

Mgr. Daniela Saifrtová
koordinátorka ČSPAP