Supervizní skupina

Skupinová sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii otevírá novou

Supervizní skupinu

Je určena kandidátům skupinové sekce, kteří splnili podmínky pro vstup do supervize v rámci Pravidel výcviku ČSPAP. Výjimečně je možné přijmout i další zájemce mimo ČSPAP.
Bude probíhat v prostorách blízko Karlova náměstí v Praze jednou za měsíc (pátek večer a sobota dopoledne) v rozsahu 4 supervizní skupin (po 90 minutách).
Zájemci projeví zájem u vedoucí skupinové sekce PhDr. Daniely Saifrtové (group()cspap.cz) a dostanou další informace.
První setkání bude 19. 1. 2018. Skupina je polootevřená a je možné do ní přistoupit i později.
Skupinu povede PhDr. Luděk Vrba, tréninkový a supervizní psychoterapeut ČSPAP (vrba.psychoterapie()gmail.com)

V Praze dne 29.11.2017                                                                            Luděk Vrba