Teorie I. – Základní psychoanalytická teorie

Cyklus proběhne ve 14 blocích obvykle 3. sobotu v měsíci od března 2021 do června 2022 v Praze.
Cyklus je určen pro kandidáty výcviku ČSPAP, kolegy z oborů psychiatrie, psychologie a spřízněných pomáhajících profesí.

Data: vždy 3. sobota v měsíci, pokud nebude předem oznámeno jinak (viz rozvrh níže)
Místo: v lednu online. Pokud probíhá prezenční formou, je to na adrese Celetná 20, Praha 1, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Modrá posluchárna (2. patro).

Časový rozvrh: 9.00 – 10.30, 10.45 – 12.15, 13.30 – 15.00, 15.15 – 16.45

Přednášející jsou členové psychoanalytických společností (České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a/nebo České psychoanalytické společnosti). Součástí budou také large group účastníků a členů ČSPAP (termíny budou oznámeny). Změna programu i přednášejících v případě nutnosti vyhrazena.
Žádáme o zařazení cyklu Teorie I do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů a lékařů a o ohodnocení kredity Asociací klinických psychologů (AKP) a České lékařské komory (ČLK).
Případné změny programu budou včas oznámeny a najdete je v rozvrhu.

Program na nejbližší termíny přednášek:

X. Psychopatologie – psychoanalytické diagnózy II.                                                   19. února 2022
1., 2. Psychosomatický modus

4 hod. – PhDr. M. Chmelíčková
3. Perverze
2 hod. – PhDr. M. Šebek, CSc.
4. Psychotický modus
2 hod. – MUDr. O. Pěč

XI. Reálný a terapeutický vztah s pacientem. Přenos a protipřenos                          19. března 2022
1. Zvláštní formy vztažnosti

2 hod. – PhDr. S. Titl
2. Přenos a protipřenos 
2 hod. – MUDr. D. Holubová
3. Přenosová láska a transgrese (současné pojetí)
2 hod. – MUDr. D. Holubová
4. Protipřenos – interpersonální a vztahové směry
2 hod. – MUDr. D. Holubová

Cena:
A) Členové/kandidáti ČSPAP:
Jednotlivý blok      800,- Kč
Celý cyklus         11 200,- Kč
Kandidáti výcviku ČSPAP, kteří dosud neabsolvovali teoretické vzdělávání, hradí celý cyklus.
V případě absence se poměrná částka nevrací.
B) Externí zájemci:
Jednotlivý blok     1 200,- Kč
Celý cyklus         13 600,- Kč
V případě absence se poměrná částka nevrací.
C) Externí zájemci s poskytnutou slevou (účastníci výcviku PPF-PVŠPS, studenti VŠ, rodiče na rodičovské dovolené a důchodci):
Celý cyklus         11 400,- Kč
V případě absence se poměrná částka nevrací.

Platba:
Po přihlášení Vám zašleme fakturu s fakturačními údaji (čís. účtu, VS, datum splatnosti atd.)
Přímou platbu na účet ČSPAP bez předchozího doručení faktury neakceptujeme!!!

Podmínky absolvování teoretického vzdělávání dle výcvikových pravidel ČSPAP:
K absolvování teoretického vzdělávání je zapotřebí zaprvé osmdesáti pěti procentní účast na přednáškách a zadruhé předložení seminární práce na zvolené téma tréninkovému výboru příslušné sekce do dvou let od ukončení seminářů (Teorie I a Teorie II).  Prezenci potvrzuje paní sekretářka do Indexu ČSPAP.