Výcvik v Transference Focused Psychotherapy

Výcvik v Transference Focused Psychotherapy

Pracovní skupina pro TFP při České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii navazuje na předchozí aktivity (viz Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu (23), 2021, 1, 82-84) a připravuje druhý běh výcviku v Transference Focused Psychotherapy.

Metoda TFP je dlouhodobě rozvíjena skupinou kolem Otto Kernberga a v podobě Mezinárodní společnosti pro TFP (ISTFP – www.istfp.org) se rozšiřuje po celém světě. Jedná se o přístup pevně zakotvený v psychoanalytických principech. Léčebný proces staví na podrobně popsaných postupech (diagnostické posouzení, formulace léčebného kontraktu, rozdělení zodpovědností mezi pacienta a terapeuta) a na užívání řady taktik a strategií v rámci zvládání krizových situací při léčbě klientů z oblasti hraniční organizace osobnosti (nedostatky v mentalizaci a převaha odehrání, všeprostupující labilita, suicidální výhružky a gesta atp.).

Výcvik v TFP je primárně určený pro absolventy nebo kandidáty v psychoanalýze, psychoanalytické nebo psychodynamické psychoterapii. Podmínkou účasti je individuální sebezkušenost v délce nejméně 100 hodin a praktická zkušenost s prováděním psychoterapie. Předpokladem je komunikační znalost angličtiny (překlad není zajištěn).

Připravovaný rozvrh (šest víkendů od pátečního podvečera do neděle) obsahuje jen částečné osvěžení psychoanalytické teorie (Freud, Kleinová, Winnicott, Bion); základ výuky tvoří výklad specifických postupů TFP a supervize případů účastníků. Pro supervizní práci jsou nezbytné videozáznamy, umožňující zabývat se nevědomými aspekty přenosu a protipřenosu. (Účastníci budou informováni o etických a technických aspektech práce s videozáznamy.)

Lektory výcviku jsou vyučující, akceptovaní v rámci ISTFP. Absolventi prvního českého výcviku v TFP, certifikovaní jako TFP terapeuti, se zapojí jako spolu-učitelé (co-teacher). Po základním kursu je možné pokračovat v supervizích a získat certifikát TFP terapeut v rámci ISTFP.

Připravovaný rozsah výcviku: šest víkendů, každý od pátečního podvečera do neděle, 1 výcvikový víkend odpovídá celkem 16 výukovým hodinám.

Místo konání: Kulturní a vzdělávací centrum Židovského muzea, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Cena za 1 výcvikový víkend: 9 200 Kč

Akreditace: 1 setkání výcviku je ohodnoceno 10 kredity AKP.

Termíny v roce 2024:
26. – 28. 4. 2024
31.5. – 2. 6. 2024
13. – 15. 9. 2024
8. – 10. 11. 2024
Dva termíny v roce 2025 bude ještě upřesněny.

Výcvik v Transference-Focused Psychotherapy (TFP)
1. setkání 26. – 28. 4. 2024

1 výcvikové setkání = 16 vzdělávacích hodin (1 hodina = 45 min, 1 vzdělávací blok = 2 vzdělávací hodiny = 90 min)
pátek – den 1 (3 hodiny)
16:30 – 18:00 (blok 1)
18:15 – 19:00 (blok 2)
sobota – den 2 (7 hodin)
9:45 – 10:30 (blok 3)
10:45 – 12:15 (blok 4)
13:45 – 15:15 (blok 5)
15:30 – 17:00 (blok 6)
neděle – den 3 (6 hodin)
9:00 – 10:30 (blok 7)
10:45 – 12:15 (blok 8)
13:45 – 15:15 (blok 9)

Akce je nesponzorovaná a nezisková.

Dotazy můžete zasílat na tfp()cspap.cz.

Mgr. Renata Herentinová
MUDr. Petr Klimpl, CSc.
PhDr. Michal Novák
za pracovní skupinu pro TFP

Web: https://cspap.cz/studovna/pracovni-skupina-tfp/