II. Zima (2000)

Články mj. o narcismu, „čištění anality“, závislosti na stavu blízkému smrti

II. Zima — Články mj. o narcismu, „čištění anality“, závislosti na stavu blízkému smrti

Obsah zimního čísla 2000 (II/2)

Editorial >> David Holub 2
Původní práce
Pojetí narcismu v díle Bely Grunbergera Jan Ženatý 3
Čištění anality Bohumila Vacková 10
Některé aspekty vlivu těhotenství terapeutky na průběh psychoanalytické psychoterapie Halina Čermáková 17
Překladové práce
Závislost na stavu blízkém smrti Betty Joseph 25
O snech Michael Stone 33
Recenze
Stavros Mentzos: Rozumíme sami sobě ? Slavoj Titl 45
Otto F. Kernberg: Normální a patologická láska Slavoj Titl 46
Janet Sayersové: Matky psychoanalýzy Alena Plháková 47
Informace
Pozvánka na konferenci The Journal of Analytical Psychology v Praze ve dnech 30.5.2001 – 3.6.2001 48
Oznámení dětské sekce ČSPAP o připravovaném workshopu 49
Oznámení sekce individuální psychoanalytické psychoterapie ČSPAP 50
Rozšíření spolupráce s EFPP 51
Oznámení o konání konference skupinové analýzy 52