Reue II. Léto (2000)

Dětská psychoanalytická psychoterapie

II. Léto — Dětská psychoanalytická psychoterapie

Obsah letního čísla 2000 (II/1)

Editorial >> David Holub, Ivana Růžičková, Lydia Tischler 2
Referáty z Letní školy dětské psychoanalytické psychoterapie
Vývoj v raném období a rané dětství Susan Coulson 6
Období latence, dítě ve středním období dětství Viviane Green 13
Proměny puberty a adolescence Miranda Feuchtwang 22
Jak myslet na dítě – úvaha o práci s rodiči dětí v terapii Ann Horne 28
Sexuální zneužití a senzuální zneužívání v dětství a adolescenci Ann Horne 35
Práce s dětskými oběťmi traumatu Sheila Melzak 47
Workshop dětské sekce ČSPAP
Krátké zprávy z rizikového kraje: psychoterapie s náročnými adolescenty Ann Horne 63
Úvahy o pohlaví v teorii a praxi s dětmi a adolescenty Ann Horne 63
O těle a dětech: sexualita a sexuální teorie v dětství a adolescenci Ann Horne 72
ADD/ADHD – Názory na příčiny a léčbu Lydia Tischler 76
Překladové práce
Učitelé a společenské změny Ingrid Kerz-Rühling, Tomas Plänkers, René Fischer 81
Historie psychoanalýzy
Karel Abraham (1877–1925) Alena Plháková 93
Recenze
Bruno Bettelheim: Okouzení pohádkami Václav Buriánek 97
Farhad Dalal: Taking the Group Seriously. Towards a Post-Foulkesian Group Analytic Theory. Petr Junek 98
Stephen A. Mitchell, Margaret J. Blacková: Freud a po Freudovi – Dějiny moderního psychoanalytického myšlení Slavoj Titl 99
Jon Frederickson: Psychodynamic Psychotherapy: Learning to Listen from Multiple Perspectives. Michael Šebek 100
John Kerr: Nebezpečná metoda. Miroslav Borecký 101
Karen Horneyová: Neuróza a lidský růst. Zápas o seberealizaci. Alex Jendrysek 103