III. Zima (2001)

Účinnost psychoanalýzy

III. Zima — Účinnost psychoanalýzy

ÚČINNOST PSYCHOANALÝZY

Úvod
Editorial >> Michael Šebek 2
Rozdíly v dlouhodobých výsledcích u pacientů v psychoanalýze a dlouhodobé psychoterapii Rolf Sandell, Johan Blomberg, Anna Lazar, Jan Carlsson, Jeanette Broberg a Johan Schubert 5
Několik dodatečných úvah o studii STOPP Rolf Sandell 24
Revidované, přehodnocené a přepracované koncepty «symbiózy» a separace-individuace podle Margaret Mahlerové Fred Pine 27
O Fredu Pine a Margaretě Mahlerové Michael Šebek 40
Na aktuální téma
Být či nebýt po americké tragédii 11.  září 2001 Michael Šebek 41
Vnitřní realita sebevražedného teroru Martin Mahler 45
Zpráva o konferenci společností psychoanalytické psychoterapie ze zemí střední a východní Evropy Luděk Vrba 48
Recenze
Janine Chasseguet-Smirgel: Kreativita a perverze Miroslav Petržela 52
Haydée Faimberg: Narcistický rodič a střed generací Alena Plháková 56
Fred M. Levin: Mapping the Mind. The Intersection of Psychoanalysis and Neuroscience Vladimír Vavrda 57