XX. Zima (2018)

Psychoanalytická psychosomatika v dětství a dospívání

XX. Zima — Psychoanalytická psychosomatika v dětství a dospívání

Editorial >> Marie Kopřivová, Ivana Růžičková, Eduard Rys
Překladové články
Bolí mě bříško Lydia Tischlerová
O dětech, které dávají přednost tělu – s důrazem na ideální self Ann Horneová
Mentalizace somatické nemoci v psychoterapii chronicky nemocných dětí Ágnes Hódiová
Original English texts
My tummy hurts Lydia Tischler
Psychosomatics and Central Sensitization in Early Development Michael Šebek
On Children who Privilege the Body – with Thoughts on the Ideal Self Ann Horn
Mentalizing the Somatic Illness in the Psychotherapy of Chronically Sick Children Ágnes Hódi
Původní články
Psychosomatické poruchy a centrální sensitizace v raném vývoji Michael Šebek
Psychosomatické jevy v staroseverské literatuře Marie Novotná
Psychoanalýza, hluchota a znakový jazyk Josef Fulka
Recenze
Rosine J. Perelberg: Psychic Bisexuality: A British – French Dialogue David Holub
Léon Wurmser, Heidrun Jarass: Nothing Good is Allowed to Stand. An Integrative View of the Negative Therapeutic Reaction Roman Telerovský
Manuál k T.A.T- psychoanalytický přístup, překlad z francouzského originálu Nouveau Manuel du T.A.T – Approche psychanalytique, autoři: F. Brelet-Foulard, C. Chabert, 2. edice. (2003). Překladatel: J. Táborský, odborná redakce: J. Ženatý, J. Michalec, M. Telerovská Martina Telerovská
Vzpomínáme
Doc. MUDr. Václav Mikota, CSc. David Holub
O autorech
Informační servis