XXI. Léto (2019)

Neobvyklé páry v terapii

XXI. Léto — Neobvyklé páry v terapii

Editorial >> Pavla Soklaslá, Slavoj Titl 3
Články
Úvodní přednáška k První česko-německé konferenci
párové psychoanalytické psychoterapie
Slavoj Titl 6
Některé nevědomé aspekty komunikace v páru Lucie Lucká 18
Použití objektně vztahové párové terapie Klaus Kocher 23
Psychoanalytická terapie a porozumění nevěrám Bernd Boettger 35
Cizinec mezi námi Silvia Nürnberger 47
O tajemství v párovém vztahu Jiřina Melzer 52
Psychoanalytická párová terapie v komunitě pro drogově
závislé
Pavlína a Petr Opletalovi 61
Nevědomé aspekty neplodnosti a psychoanalytický pohled
na párový proces
Slavoj Titl 72
Ohlédnutí
Zpráva z delegátského meetingu EFPP, Berlín 2019 Halina Čermáková 78
Recenze
Robert D. Hinshelwood: Clinical Klein Petr Sakař 80
O autorech 82
Informační servis 84