XXII. Zima-léto (2020)

Vzájemnost v psychoanalytickém vztahu. Intersubjektivita a vztahové pole

XXII. Zima-léto — Vzájemnost v psychoanalytickém vztahu. Intersubjektivita a vztahové pole

Editorial Jiří Jakubů, Hana Drábková 3
Články
Nesnáze s intersubjektivitou Jiří Jakubů 8
Intersubjektivita ve filosofii a psychologii Jaroslav Peregrin 15
Útoky na spojení Wilfred. R. Bion 24
Neinterpretační mechanismy v psychoanalytické terapii Daniel N. Stern a kol. 34
Pojem interpretační jednání Thomas H. Ogden 54
“Tady, tam někde”: Přesažení cézury Avner Bergstein 69
Úsvit subjektu: Na pokraji destrukce a kreativity Eva D. Papiasvili 84
The Dawn of the Subject: On the Verge of Destruction and Creativity Eva D. Papiasvili 100
Jak dospět k základnímu pravidlu Antonino Ferro 115
Halucinóza, snění a hra: Analytické pole a jeho transformace Giuseppe Civitarese 126
Šestý smysl Martin Mahler 138
Zamyšlení nad knihou
Intersubjektívny pohlad na dlani Martin Babík 145
Nové psychoanalytické myšlení Sylvia Quaranta 148
Recenze
Petr Vizina: Se žlutou hvězdou v prázdném kupé. Vzpomínky Lydie Tischlerové David Holub 157
Představujeme
Rozhovor Haliny Čermákové s německými kolegy 160
Vzpomínáme
PhDr. Olga Marlinová 166
MUDr. Věra Fischelová 174
O autorech 179
Informační servis 183