XXI. Zima (2019)

Zrození člověka. Nesnáze raného věku

XXI. Zima — Zrození člověka. Nesnáze raného věku

Editorial Marie Kopřivová, Ivana Růžičková, Michael Šebek 3
Články
Whose Infancy? Lydia Tischler 6
Pohledy na rané dětství Lydia Tischlerová 13
Neurobiologický výzkum raného přimknutí dítěte k matce
a vznik nevědomých procesů
Michael Šebek 20
Raný vývoj dítěte a vážné poruchy rodičovství Martin Pavelka 35
Některé pohledy na význam Infant Observation z hlediska
psychoanalytické psychoterapie
Marie Kopřivová, Ivana Růžičková 50
Příspěvek k porozumění preverbálnímu dítěti v rodinné terapii Eva Junková 59
Terapeutický program pro rodiče s dětmi Marta Linková 71
Problematika blízkosti ve vztazích v teorii attachmentu,
procesu separace – individuace a teorii Oidipského komplexu
Michal Novák 92
Ohlédnutí
20 let Revue pro psychoanalytickou psychoterapii
a psychoanalýzu
David Holub 101
MUDr. Miroslav Borecký a jeho významné jubileum Vendula Probstová 110
Vzpomínáme
PhDr. Bohumila Vacková (1928–2019) Petr Junek 113
Rozloučení Miroslav Borecký 116
Recenze
David Morgan (Ed.): The Unconscious in Social and Political
Life
Jakub Kuchař 117
Franco de Masi: A Psychoanalytic Approach to Treating
Psychosis: Genesis, Psychopathology and Case Study
Miroslav Petržela 119
O autorech 122
Informační servis 124