Slavoj Titl: Psychoanalytická párová terapie

Lucie Lucká

Slavoj Titl: Psychoanalytická párová terapie


Praha, Portál (2014)

Kniha Psychoanalytická párová terapie PhDr. Slavoje Titla si zaslouží pozornost všech, kdo se zajímají o psychoanalytickou párovou a rodinnou terapii, a čtenáře může zaujmout hned z několika důvodů.
Jednak se při četbě znovu přesvědčujeme, jak inspirující a bohatá je psychoanalytická teorie pro přemýšlení a práci nejen s individuálním klientem, k jehož účelu vznikla. Také nás může napadat, kolik psychoanalytických konceptů „zlidovělo“ v ostatních psychoterapeutických přístupech, aniž by jejich uživatelé měli o psychoanalytickém původu těchto konceptů povědomí, a někdy je dokonce vydávají za své vlastní. Významná je rovněž skutečnost, že psychoanalytickou teorii je možno stejně dobře jako s individuálním klientem používat pro práci s páry a rodinami a dokonce, jak se to skvěle podařilo kolegovi Titlovi, najít v ní oporu pro vlastní zpracování této teorie za účelem vytvoření adekvátní stavby pro porozumění párům a rodinám. Více najdete v recenzi, která vyšla v Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu 2015/2.